co & kdy ?
Je to možná překvapivé, až nepříjemné, ale organizátoři nemají tolik peněz, aby všechno zatáhli sami. O náklady se tedy budou dělit i s vámi.

FURTFILM 2004 je zcela nezisková akce a proto účastnícký příspěvek zahrnuje pouze nejnutnějšími náklady. Částka obsahuje pronájem budovy, pronájem techniky a nákup nealko nápojů k volné konzumaci.

Pro letošní ročník byl účastnický poplatek stanoven na 100 Kč bez ohledu na počet strávených dní.
Krátkodobá účast, třeba jedno odpoledne je zpoplatněna dobrovolným příspěvkem (dobrovolným, ale vskutku žádoucím :-)

Výše uvedené částky v sobě nezahrnují žádné rezervy a proto je nutné aby všichni návštěvníci poctivě přispěli aby tento ročník FURTFILMu nebyl ročníkem posledním.
Sponzorství, donátorství a mecenášství se nijak nebráníme.

Děkujeme za pochopení a hlavně ty prachy...

  kde & kudy ?
  co s sebou ?
  peníze ?
  kontakty
   


 

  FURTFILM 2002 - Tismice
FURTFILM 2002 - Tismice
FURTFILM 2003 - Zruč
 
     
© LUMTURO