co & kdy ?

Přátelé, Lumturáci !
Čas pokročil, 12. březen klepe na dveře a s ním i třetí ročník filmového podniku FURTFILM 2004, který pro vás stejně jako v předchozích letech připravila elitní skupina oddílu LUMTURO. Co vás čeká ?
Především nonstop filmová projekce ve dvou "špičkově" vybavených promítacích sálech. Za 48 hodin 48 filmů !
Tančírna FURTFILMu, aneb málo hustá taneční noc ! Videoprojekce & muzika.

FURTFILM 2004 je přístupný všem filmovým fanouškům z řad skautské i neskautské veřejnosti počínaje starším roverským věkem. Horní věková hranice není nijak omezena.

Kdy ?
Víkend 12. - 14. 3. 2004
Začátek první projekce v pátek od 19:00. Slavnostní zahájení akce v 22:00.
Budeme rádi když nám svou účast potvrdíte předem - furtfilm@lumturo.cz

  kde & kudy ?
  co s sebou ?
  peníze ?
  kontakty
   


 

  FURTFILM 2002 - Tismice
FURTFILM 2003 - Zruč
FURTFILM 2002 - Tismice  
     
© LUMTURO